• Naziv: JOVANOVAC IVAN
  • Naselje: Gradište, 32273
  • Grad/Općina: Gradište
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
JOVANOVAC IVAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 23,32 HRK 3.249,75 HRK
JOVANOVAC IVAN EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 1.679,29 HRK 9.515,95 HRK
JOVANOVAC IVAN EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 1.477,91 HRK 1.666,58 HRK
JOVANOVAC IVAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 4.417,45 HRK 4.905,86 HRK
JOVANOVAC IVAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 2.802,47 HRK 3.160,24 HRK
JOVANOVAC IVAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 2.047,34 HRK 6.940,66 HRK
Ukupno 12.447,78 HRK 29.439,04 HRK