• Naziv: JOVANOVAC JOSIP
  • Naselje: Gradište, 32273
  • Grad/Općina: Gradište
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
JOVANOVAC JOSIP EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 316,48 HRK 1.266,62 HRK
JOVANOVAC JOSIP EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 652,60 HRK 3.698,09 HRK
JOVANOVAC JOSIP EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 1.233,60 HRK 1.391,07 HRK
JOVANOVAC JOSIP EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.721,69 HRK 1.912,04 HRK
JOVANOVAC JOSIP EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.089,11 HRK 1.228,17 HRK
JOVANOVAC JOSIP EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 816,43 HRK 2.705,24 HRK
Ukupno 5.829,91 HRK 12.201,23 HRK