• Naziv: JURIĆ IVO
  • Naselje: Gradište, 32273
  • Grad/Općina: Gradište
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
JURIĆ IVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 3.452,86 HRK 13.817,97 HRK
JURIĆ IVO EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 6.336,10 HRK 35.904,54 HRK
JURIĆ IVO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 18.781,62 HRK 20.858,25 HRK
JURIĆ IVO EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 4.491,14 HRK 5.064,48 HRK
JURIĆ IVO EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 8.906,46 HRK 29.511,75 HRK
Ukupno 41.968,18 HRK 105.156,99 HRK