• Naziv: ĆAĆIĆ ANTO
  • Naselje: Gradište, 32273
  • Grad/Općina: Gradište
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ĆAĆIĆ ANTO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 3.316,19 HRK 13.270,70 HRK
ĆAĆIĆ ANTO EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 6.132,87 HRK 34.753,02 HRK
ĆAĆIĆ ANTO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 18.037,73 HRK 20.032,11 HRK
ĆAĆIĆ ANTO EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 4.491,14 HRK 5.064,48 HRK
ĆAĆIĆ ANTO EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 8.553,59 HRK 28.342,82 HRK
ĆAĆIĆ ANTO Nacionalna potpora Osiguranje od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi 2016 1.032,71 HRK 0,00 HRK
Ukupno 41.564,23 HRK 101.463,13 HRK