• Naziv: DRETVIĆ IVICA
  • Naselje: Gradište, 32273
  • Grad/Općina: Gradište
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
DRETVIĆ IVICA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 4.316,31 HRK 17.273,13 HRK
DRETVIĆ IVICA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 7.611,53 HRK 43.132,18 HRK
DRETVIĆ IVICA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 23.477,94 HRK 26.073,78 HRK
DRETVIĆ IVICA EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 4.491,14 HRK 5.064,48 HRK
DRETVIĆ IVICA EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 11.133,31 HRK 36.891,06 HRK
Ukupno 51.030,23 HRK 128.434,63 HRK