• Naziv: JOSIP LISAC
  • Naselje: Karlovac, 47000
  • Grad/Općina: Karlovac
  • Županija: Karlovačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
JOSIP LISAC EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 269,70 HRK 1.079,25 HRK
JOSIP LISAC EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 567,87 HRK 3.217,72 HRK
JOSIP LISAC EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.466,90 HRK 1.629,12 HRK
JOSIP LISAC EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 947,61 HRK 1.068,62 HRK
JOSIP LISAC EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 695,64 HRK 2.304,97 HRK
Ukupno 3.947,72 HRK 9.299,68 HRK