• Naziv: IŠTOK KATICA
  • Naselje: Križevci, 48260
  • Grad/Općina: Križevci
  • Županija: Koprivničko-križevačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
IŠTOK KATICA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 126,21 HRK 505,07 HRK
IŠTOK KATICA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 686,55 HRK 762,46 HRK
IŠTOK KATICA EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 718,58 HRK 810,32 HRK
IŠTOK KATICA EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 325,50 HRK 1.078,64 HRK
Ukupno 1.856,84 HRK 3.156,49 HRK