• Naziv: OBRT "MINI HIDROELEKTRANA ČABAR"
  • Naselje: Čabar, 51306
  • Grad/Općina: Čabar
  • Županija: Primorsko-goranska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
OBRT "MINI HIDROELEKTRANA ČABAR" Nacionalna potpora Potpore u ribarstvu 2016 6.396,00 HRK 0,00 HRK
Ukupno 6.396,00 HRK 0,00 HRK