• Naziv: DUŠAN VUŠKOVIĆ
  • Naselje: Komiža, 21485
  • Grad/Općina: Komiža
  • Županija: Splitsko-dalmatinska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
DUŠAN VUŠKOVIĆ Nacionalna potpora Potpore u ribarstvu 2016 5.877,92 HRK 0,00 HRK
Ukupno 5.877,92 HRK 0,00 HRK