• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Labin, 52220
  • Grad/Općina: Labin
  • Županija: Istarska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO Nacionalna potpora Potpore u ribarstvu 2016 3.685,24 HRK 0,00 HRK
Ukupno 3.685,24 HRK 0,00 HRK