• Naziv: ARAMBAŠIĆ IVICA
  • Naselje: Gornji Viduševac, 44400
  • Grad/Općina: Glina
  • Županija: Sisačko-moslavačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ARAMBAŠIĆ IVICA EAFRD Ekološki uzgoj - Mjera 11 2016 3.980,12 HRK 22.553,87 HRK
ARAMBAŠIĆ IVICA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 323,97 HRK 1.296,66 HRK
ARAMBAŠIĆ IVICA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 682,24 HRK 3.865,82 HRK
ARAMBAŠIĆ IVICA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 3.063,30 HRK 3.454,40 HRK
ARAMBAŠIĆ IVICA EAGF Plaćanje za mlade poljoprivrednike 2016 1.942,85 HRK 1.743,71 HRK
ARAMBAŠIĆ IVICA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.762,44 HRK 1.957,30 HRK
ARAMBAŠIĆ IVICA EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.138,50 HRK 1.283,82 HRK
ARAMBAŠIĆ IVICA EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 835,78 HRK 2.769,30 HRK
Ukupno 13.729,20 HRK 38.924,88 HRK