• Naziv: ALESSANDRO ŠTOKOVAC
  • Naselje: Novigrad, 52466
  • Grad/Općina: Novigrad
  • Županija: Istarska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ALESSANDRO ŠTOKOVAC Nacionalna potpora Potpore u ribarstvu 2016 8.485,35 HRK 0,00 HRK
Ukupno 8.485,35 HRK 0,00 HRK