• Naziv: BEPO MARDEŠIĆ
  • Naselje: Komiža, 21485
  • Grad/Općina: Komiža
  • Županija: Splitsko-dalmatinska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
BEPO MARDEŠIĆ Nacionalna potpora Potpore u ribarstvu 2016 16.773,15 HRK 0,00 HRK
Ukupno 16.773,15 HRK 0,00 HRK