• Naziv: TONI JONČIĆ
  • Naselje: Komiža, 21485
  • Grad/Općina: Komiža
  • Županija: Splitsko-dalmatinska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
TONI JONČIĆ Nacionalna potpora Potpore u ribarstvu 2016 11.714,74 HRK 0,00 HRK
Ukupno 11.714,74 HRK 0,00 HRK