• Naziv: RADOJČIĆ BILJANA
  • Naselje: Drežnica, 47313
  • Grad/Općina: Ogulin
  • Županija: Karlovačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
RADOJČIĆ BILJANA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 407,68 HRK 1.631,64 HRK
RADOJČIĆ BILJANA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 1.618,81 HRK 9.173,37 HRK
RADOJČIĆ BILJANA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 2.217,75 HRK 2.462,98 HRK
RADOJČIĆ BILJANA EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.432,66 HRK 1.615,59 HRK
RADOJČIĆ BILJANA EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 1.051,58 HRK 3.484,82 HRK
Ukupno 6.728,48 HRK 18.368,40 HRK