• Naziv: DEKALOVIĆ GORAN
  • Naselje: Pavlovac, 43270
  • Grad/Općina: Veliki Grđevac
  • Županija: Bjelovarsko-bilogorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
DEKALOVIĆ GORAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 239,54 HRK 958,73 HRK
DEKALOVIĆ GORAN EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 1.435,91 HRK 1.678,53 HRK
DEKALOVIĆ GORAN EAGF Plaćanje za mlade poljoprivrednike 2016 1.480,22 HRK 1.327,28 HRK
DEKALOVIĆ GORAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.300,26 HRK 1.447,20 HRK
DEKALOVIĆ GORAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 900,63 HRK 978,79 HRK
DEKALOVIĆ GORAN EAGF Privremena izvanredna pomoć - mlijeko i mliječni proizvodi 2016 366,82 HRK 365,25 HRK
DEKALOVIĆ GORAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 585,39 HRK 2.049,06 HRK
DEKALOVIĆ GORAN Nacionalna potpora Mliječne krave 2016 1.290,78 HRK 0,00 HRK
DEKALOVIĆ GORAN Nacionalna potpora Rasplodne krmače 2016 4.579,20 HRK 0,00 HRK
Ukupno 12.178,75 HRK 8.804,84 HRK