• Naziv: JAROŠ KARLO
  • Naselje: Rajsavac, 34308
  • Grad/Općina: Jakšić
  • Županija: Požeško-slavonska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
JAROŠ KARLO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 1.690,50 HRK 6.765,38 HRK
JAROŠ KARLO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 9.195,80 HRK 10.212,52 HRK
JAROŠ KARLO EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 3.862,38 HRK 4.355,45 HRK
JAROŠ KARLO EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 4.360,35 HRK 14.449,10 HRK
JAROŠ KARLO Nacionalna potpora Duhan 2016 70.366,54 HRK 0,00 HRK
JAROŠ KARLO Nacionalna potpora Osiguranje od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi 2016 5.708,96 HRK 0,00 HRK
JAROŠ KARLO Nacionalna potpora Rasplodne krmače 2016 3.180,00 HRK 0,00 HRK
Ukupno 98.364,53 HRK 35.782,45 HRK