• Naziv: FRANKOVIĆ SLAVICA
  • Naselje: Požega, 34000
  • Grad/Općina: Požega
  • Županija: Požeško-slavonska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
FRANKOVIĆ SLAVICA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 132,25 HRK 529,38 HRK
FRANKOVIĆ SLAVICA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 719,58 HRK 799,16 HRK
FRANKOVIĆ SLAVICA EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 464,86 HRK 524,18 HRK
FRANKOVIĆ SLAVICA EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 341,17 HRK 1.130,62 HRK
FRANKOVIĆ SLAVICA Nacionalna potpora Duhan 2016 12.418,96 HRK 0,00 HRK
FRANKOVIĆ SLAVICA Nacionalna potpora Osiguranje od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi 2016 311,92 HRK 0,00 HRK
Ukupno 14.388,74 HRK 2.983,34 HRK