• Naziv: TADIĆ MARKO
  • Naselje: Zamlača, 44440
  • Grad/Općina: Dvor
  • Županija: Sisačko-moslavačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
TADIĆ MARKO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 247,99 HRK 992,33 HRK
TADIĆ MARKO EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 522,06 HRK 2.958,52 HRK
TADIĆ MARKO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.348,72 HRK 1.497,86 HRK
TADIĆ MARKO EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 871,32 HRK 982,55 HRK
TADIĆ MARKO EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 639,55 HRK 2.119,28 HRK
Ukupno 3.629,64 HRK 8.550,54 HRK