• Naziv: JAMBREKOVIĆ NADA
  • Naselje: Čazma, 43240
  • Grad/Općina: Čazma
  • Županija: Bjelovarsko-bilogorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
JAMBREKOVIĆ NADA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 175,14 HRK 700,77 HRK
JAMBREKOVIĆ NADA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 952,43 HRK 1.057,77 HRK
JAMBREKOVIĆ NADA EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 615,31 HRK 693,81 HRK
JAMBREKOVIĆ NADA EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 451,64 HRK 1.496,64 HRK
Ukupno 2.194,52 HRK 3.948,99 HRK