• Naziv: SCRIGNAR VEZNAVER MARINA
  • Naselje: Babići, 52470
  • Grad/Općina: Umag
  • Županija: Istarska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
SCRIGNAR VEZNAVER MARINA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 179,57 HRK 718,66 HRK
SCRIGNAR VEZNAVER MARINA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 258,67 HRK 1.465,97 HRK
SCRIGNAR VEZNAVER MARINA EAGF Plaćanje za mlade poljoprivrednike 2016 1.076,80 HRK 966,42 HRK
SCRIGNAR VEZNAVER MARINA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 976,81 HRK 1.084,83 HRK
SCRIGNAR VEZNAVER MARINA EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 630,98 HRK 711,55 HRK
SCRIGNAR VEZNAVER MARINA EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 463,18 HRK 1.534,86 HRK
Ukupno 3.586,01 HRK 6.482,29 HRK