• Naziv: ČENGIĆ KREŠIMIR
  • Naselje: Lakušija, 34310
  • Grad/Općina: Pleternica
  • Županija: Požeško-slavonska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ČENGIĆ KREŠIMIR EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 2.107,13 HRK 8.432,72 HRK
ČENGIĆ KREŠIMIR EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 3.144,11 HRK 3.545,44 HRK
ČENGIĆ KREŠIMIR EAGF Plaćanje za mlade poljoprivrednike 2016 8.714,04 HRK 7.821,01 HRK
ČENGIĆ KREŠIMIR EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 11.462,16 HRK 12.729,47 HRK
ČENGIĆ KREŠIMIR EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 4.491,14 HRK 5.064,48 HRK
ČENGIĆ KREŠIMIR EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 5.435,17 HRK 18.010,21 HRK
ČENGIĆ KREŠIMIR Nacionalna potpora Duhan 2016 80.265,90 HRK 0,00 HRK
ČENGIĆ KREŠIMIR Nacionalna potpora Osiguranje od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi 2016 3.930,60 HRK 0,00 HRK
Ukupno 119.550,25 HRK 55.603,33 HRK