• Naziv: OPĆINA LIPOVLJANI
  • Naselje: Lipovljani, 44322
  • Grad/Općina: Lipovljani
  • Županija: Sisačko-moslavačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
OPĆINA LIPOVLJANI Nacionalna potpora Promotivne manifestacije 2016 5.000,00 HRK 0,00 HRK
Ukupno 5.000,00 HRK 0,00 HRK