• Naziv: TUŠČIĆ MARIO
  • Naselje: Sigetec, 48321
  • Grad/Općina: Peteranec
  • Županija: Koprivničko-križevačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
TUŠČIĆ MARIO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 673,40 HRK 2.684,79 HRK
TUŠČIĆ MARIO EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 2.336,24 HRK 1.400,79 HRK
TUŠČIĆ MARIO EAGF Plaćanje za mlade poljoprivrednike 2016 2.536,83 HRK 2.276,84 HRK
TUŠČIĆ MARIO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 3.663,17 HRK 4.068,25 HRK
TUŠČIĆ MARIO EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.486,55 HRK 1.676,36 HRK
TUŠČIĆ MARIO EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 1.736,91 HRK 3.999,95 HRK
TUŠČIĆ MARIO Nacionalna potpora Mliječne krave 2016 1.936,18 HRK 0,00 HRK
Ukupno 14.369,28 HRK 16.106,98 HRK