• Naziv: IVANKOVIĆ NIKOLA
  • Naselje: Gradište, 32273
  • Grad/Općina: Gradište
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
IVANKOVIĆ NIKOLA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 4.384,73 HRK 17.546,73 HRK
IVANKOVIĆ NIKOLA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 7.865,13 HRK 44.569,22 HRK
IVANKOVIĆ NIKOLA EAGF Plaćanje za mlade poljoprivrednike 2016 19.160,17 HRK 17.196,53 HRK
IVANKOVIĆ NIKOLA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 23.850,46 HRK 26.487,50 HRK
IVANKOVIĆ NIKOLA EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 4.491,14 HRK 5.064,48 HRK
IVANKOVIĆ NIKOLA EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 11.309,72 HRK 37.475,33 HRK
IVANKOVIĆ NIKOLA Nacionalna potpora Osiguranje od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi 2016 2.289,55 HRK 0,00 HRK
Ukupno 73.350,90 HRK 148.339,79 HRK