• Naziv: GAVRANOVIĆ ANTO
  • Naselje: Vukovar, 32000
  • Grad/Općina: Vukovar
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
GAVRANOVIĆ ANTO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 189,68 HRK 759,02 HRK
GAVRANOVIĆ ANTO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.060,22 HRK 1.177,48 HRK
GAVRANOVIĆ ANTO EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 684,87 HRK 772,32 HRK
GAVRANOVIĆ ANTO EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 0,00 HRK 1.092,33 HRK
GAVRANOVIĆ ANTO EAGF Program za male poljoprivrednike - Program osnovnih plaćanja 2016 0,00 HRK 1.608,12 HRK
Ukupno 1.934,77 HRK 5.409,27 HRK