• Naziv: LAZNI DRAGUTIN
  • Naselje: Novaki, 42243
  • Grad/Općina: Maruševec
  • Županija: Varaždinska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
LAZNI DRAGUTIN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 141,50 HRK 566,38 HRK
LAZNI DRAGUTIN EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 47,08 HRK 266,91 HRK
LAZNI DRAGUTIN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 769,80 HRK 854,96 HRK
LAZNI DRAGUTIN EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 525,48 HRK 592,53 HRK
LAZNI DRAGUTIN EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 365,02 HRK 1.209,59 HRK
Ukupno 1.848,88 HRK 3.490,37 HRK