• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Ilok, 32236
  • Grad/Općina: Ilok
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 91,58 HRK 366,40 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 498,12 HRK 553,16 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - preraspodjela plaćanja 2016 285,22 HRK 321,60 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Program osnovnih plaćanja 2016 236,14 HRK 782,57 HRK
Ukupno 1.111,06 HRK 2.023,73 HRK