• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Donja Dubrava, 40328
  • Grad/Općina: Donja Dubrava
  • Županija: Međimurska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 109,93 HRK 439,86 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 597,80 HRK 663,92 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - preraspodjela plaćanja 2016 485,04 HRK 546,96 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Program osnovnih plaćanja 2016 283,46 HRK 939,36 HRK
Ukupno 1.476,23 HRK 2.590,10 HRK