• Naziv: JURMANOVIĆ DRAGUTIN
  • Naselje: Donja Zdenčina, 10450
  • Grad/Općina: Klinča Sela
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
JURMANOVIĆ DRAGUTIN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 304,17 HRK 1.217,39 HRK
JURMANOVIĆ DRAGUTIN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.654,65 HRK 1.837,58 HRK
JURMANOVIĆ DRAGUTIN EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.068,93 HRK 1.205,38 HRK
JURMANOVIĆ DRAGUTIN EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 784,63 HRK 2.599,97 HRK
Ukupno 3.812,38 HRK 6.860,32 HRK