• Naziv: VINE NEVENKA
  • Naselje: Karlovac, 47000
  • Grad/Općina: Karlovac
  • Županija: Karlovačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
VINE NEVENKA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 152,74 HRK 611,25 HRK
VINE NEVENKA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 321,62 HRK 1.822,40 HRK
VINE NEVENKA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 830,80 HRK 922,69 HRK
VINE NEVENKA EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 536,72 HRK 605,22 HRK
VINE NEVENKA EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 393,92 HRK 1.305,45 HRK
Ukupno 2.235,80 HRK 5.267,01 HRK