• Naziv: JAMBRIŠKO JOSIP
  • Naselje: Strmec Podravski, 42206
  • Grad/Općina: Petrijanec
  • Županija: Varaždinska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
JAMBRIŠKO JOSIP EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 219,24 HRK 877,28 HRK
JAMBRIŠKO JOSIP EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.192,47 HRK 1.324,33 HRK
JAMBRIŠKO JOSIP EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 794,95 HRK 896,39 HRK
JAMBRIŠKO JOSIP EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 565,39 HRK 1.873,66 HRK
Ukupno 2.772,05 HRK 4.971,66 HRK