• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Donji Čemehovec, 10293
  • Grad/Općina: Dubravica
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 112,99 HRK 452,25 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 614,69 HRK 682,73 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 880,26 HRK 992,64 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 291,48 HRK 965,96 HRK
Ukupno 1.899,42 HRK 3.093,58 HRK