• Naziv: PETROVIĆ FERDINAND
  • Naselje: Mrkopalj, 51315
  • Grad/Općina: Mrkopalj
  • Županija: Primorsko-goranska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
PETROVIĆ FERDINAND EAFRD Ekološki uzgoj - Mjera 11 2016 1.210,97 HRK 6.862,06 HRK
PETROVIĆ FERDINAND EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 248,60 HRK 994,86 HRK
PETROVIĆ FERDINAND EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 987,02 HRK 5.593,17 HRK
PETROVIĆ FERDINAND EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.352,24 HRK 1.501,76 HRK
PETROVIĆ FERDINAND EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 873,54 HRK 985,07 HRK
PETROVIĆ FERDINAND EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 641,14 HRK 2.124,79 HRK
Ukupno 5.313,51 HRK 18.061,71 HRK