• Naziv: FOSTAČ MATO
  • Naselje: Stupnički Kuti, 35254
  • Grad/Općina: Bebrina
  • Županija: Brodsko-posavska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
FOSTAČ MATO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 410,20 HRK 1.641,73 HRK
FOSTAČ MATO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 2.231,58 HRK 2.478,27 HRK
FOSTAČ MATO EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.468,58 HRK 1.656,10 HRK
FOSTAČ MATO EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 1.058,15 HRK 3.506,38 HRK
Ukupno 5.168,51 HRK 9.282,48 HRK