• Naziv: SABADIN MAURICIO
  • Naselje: Fiorini, 52474
  • Grad/Općina: Brtonigla
  • Županija: Istarska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
SABADIN MAURICIO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 140,58 HRK 562,64 HRK
SABADIN MAURICIO EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 202,54 HRK 1.147,72 HRK
SABADIN MAURICIO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 0,00 HRK 545,23 HRK
SABADIN MAURICIO EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 0,00 HRK 371,17 HRK
SABADIN MAURICIO EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 0,00 HRK 787,91 HRK
SABADIN MAURICIO EAGF Program za male poljoprivrednike - preraspodjela plaćanja 2016 0,00 HRK 557,13 HRK
SABADIN MAURICIO EAGF Program za male poljoprivrednike - Program osnovnih plaćanja 2016 0,00 HRK 1.159,96 HRK
Ukupno 343,12 HRK 5.131,76 HRK