• Naziv: TUŠAR DAVORKA
  • Naselje: Lekenik, 44272
  • Grad/Općina: Lekenik
  • Županija: Sisačko-moslavačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
TUŠAR DAVORKA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 122,69 HRK 491,01 HRK
TUŠAR DAVORKA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 258,38 HRK 1.464,03 HRK
TUŠAR DAVORKA EAFRD Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene - Mjera 10 2016 18,97 HRK 107,49 HRK
TUŠAR DAVORKA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 667,44 HRK 741,21 HRK
TUŠAR DAVORKA EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 431,15 HRK 486,19 HRK
TUŠAR DAVORKA EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 316,48 HRK 1.048,67 HRK
Ukupno 1.815,11 HRK 4.338,60 HRK