• Naziv: KUNIĆ BRANKICA
  • Naselje: Vukovar, 32000
  • Grad/Općina: Vukovar
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
KUNIĆ BRANKICA EAFRD Ekološki uzgoj - Mjera 11 2016 1.081,93 HRK 6.131,02 HRK
KUNIĆ BRANKICA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 70,94 HRK 283,84 HRK
KUNIĆ BRANKICA EAGF Program za male poljoprivrednike - Plaćanje za mlade poljoprivrednike i preostali iznosi 2016 425,34 HRK 381,77 HRK
KUNIĆ BRANKICA EAGF Program za male poljoprivrednike - Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 385,82 HRK 428,55 HRK
KUNIĆ BRANKICA EAGF Program za male poljoprivrednike - preraspodjela plaćanja 2016 249,29 HRK 281,09 HRK
KUNIĆ BRANKICA EAGF Program za male poljoprivrednike - Program osnovnih plaćanja 2016 182,93 HRK 606,29 HRK
KUNIĆ BRANKICA Nacionalna potpora Osiguranje od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi 2016 387,17 HRK 0,00 HRK
Ukupno 2.783,42 HRK 8.112,56 HRK