• Naziv: MARKO PERAIĆ
  • Naselje: Polača, 23423
  • Grad/Općina: Polača
  • Županija: Zadarska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MARKO PERAIĆ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 164,20 HRK 657,27 HRK
MARKO PERAIĆ EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 325,36 HRK 1.844,03 HRK
MARKO PERAIĆ EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 893,41 HRK 992,18 HRK
MARKO PERAIĆ EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 577,08 HRK 650,78 HRK
MARKO PERAIĆ EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 423,58 HRK 1.403,76 HRK
Ukupno 2.383,63 HRK 5.548,02 HRK