• Naziv: ČORC BRUNO
  • Naselje: Gola, 48331
  • Grad/Općina: Gola
  • Županija: Koprivničko-križevačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ČORC BRUNO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 676,77 HRK 2.708,37 HRK
ČORC BRUNO EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 810,24 HRK 913,67 HRK
ČORC BRUNO EAGF Plaćanje za mlade poljoprivrednike 2016 2.874,03 HRK 2.579,48 HRK
ČORC BRUNO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 3.681,51 HRK 4.088,51 HRK
ČORC BRUNO EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.684,16 HRK 1.899,20 HRK
ČORC BRUNO EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 1.745,55 HRK 5.784,13 HRK
Ukupno 11.472,26 HRK 17.973,36 HRK