• Naziv: TONC JOSIP
  • Naselje: Četekovac, 33517
  • Grad/Općina: Mikleuš
  • Županija: Virovitičko-podravska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
TONC JOSIP EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 2.445,63 HRK 9.787,41 HRK
TONC JOSIP EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 4.684,24 HRK 26.543,82 HRK
TONC JOSIP EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 11.625,45 HRK 13.109,48 HRK
TONC JOSIP EAGF Plaćanje za mlade poljoprivrednike 2016 14.665,21 HRK 13.162,22 HRK
TONC JOSIP EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 13.303,19 HRK 14.774,07 HRK
TONC JOSIP EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 4.491,14 HRK 5.064,48 HRK
TONC JOSIP EAGF Privremena izvanredna pomoć - mlijeko i mliječni proizvodi 2016 2.756,99 HRK 2.756,99 HRK
TONC JOSIP EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 6.307,94 HRK 20.903,43 HRK
TONC JOSIP Nacionalna potpora Mliječne krave 2016 17.425,58 HRK 0,00 HRK
Ukupno 77.705,37 HRK 106.101,90 HRK