• Naziv: JOSIP ŽUŽUL
  • Naselje: Zagreb, 10000
  • Grad/Općina: Zagreb
  • Županija: Grad Zagreb
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
JOSIP ŽUŽUL EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 152,74 HRK 611,25 HRK
JOSIP ŽUŽUL EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 830,80 HRK 922,69 HRK
JOSIP ŽUŽUL EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 536,72 HRK 605,22 HRK
JOSIP ŽUŽUL EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 393,92 HRK 1.305,45 HRK
Ukupno 1.914,18 HRK 3.444,61 HRK