• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Gornji Kućan, 42000
  • Grad/Općina: Varaždin
  • Županija: Varaždinska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 79,27 HRK 317,09 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Plaćanje za mlade poljoprivrednike i preostali iznosi 2016 475,18 HRK 426,49 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 431,07 HRK 478,70 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - preraspodjela plaćanja 2016 278,49 HRK 314,04 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Program osnovnih plaćanja 2016 204,41 HRK 677,30 HRK
Ukupno 1.468,42 HRK 2.213,62 HRK