• Naziv: SLOVAKOVIĆ GORDANA
  • Naselje: Banovci, 32247
  • Grad/Općina: Nijemci
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
SLOVAKOVIĆ GORDANA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 173,15 HRK 693,05 HRK
SLOVAKOVIĆ GORDANA EAGF Plaćanje za mlade poljoprivrednike 2016 1.038,43 HRK 932,02 HRK
SLOVAKOVIĆ GORDANA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 942,03 HRK 1.046,23 HRK
SLOVAKOVIĆ GORDANA EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 608,58 HRK 686,25 HRK
SLOVAKOVIĆ GORDANA EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 446,67 HRK 1.480,20 HRK
SLOVAKOVIĆ GORDANA Nacionalna potpora Osiguranje od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi 2016 140,22 HRK 0,00 HRK
Ukupno 3.349,08 HRK 4.837,75 HRK