• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Vukovar, 32000
  • Grad/Općina: Vukovar
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 115,05 HRK 460,35 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 625,70 HRK 694,89 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - preraspodjela plaćanja 2016 404,24 HRK 455,84 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Program osnovnih plaćanja 2016 296,68 HRK 983,08 HRK
Ukupno 1.441,67 HRK 2.594,16 HRK