• Naziv: BABIĆ MILAN
  • Naselje: Majur, 44433
  • Grad/Općina: Majur
  • Županija: Sisačko-moslavačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
BABIĆ MILAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 171,92 HRK 687,93 HRK
BABIĆ MILAN EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 361,96 HRK 2.051,13 HRK
BABIĆ MILAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 935,08 HRK 1.038,51 HRK
BABIĆ MILAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 604,07 HRK 681,20 HRK
BABIĆ MILAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 443,38 HRK 1.469,35 HRK
Ukupno 2.516,41 HRK 5.928,12 HRK