• Naziv: KOŠUTIĆ ĐORĐE
  • Naselje: Vukovar, 32000
  • Grad/Općina: Vukovar
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
KOŠUTIĆ ĐORĐE EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 305,47 HRK 1.222,51 HRK
KOŠUTIĆ ĐORĐE EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.661,61 HRK 1.845,31 HRK
KOŠUTIĆ ĐORĐE EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.073,36 HRK 1.210,43 HRK
KOŠUTIĆ ĐORĐE EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 787,92 HRK 2.610,90 HRK
Ukupno 3.828,36 HRK 6.889,15 HRK