• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Kunišinci, 31555
  • Grad/Općina: Marijanci
  • Županija: Osječko-baranjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 127,20 HRK 508,97 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 691,75 HRK 768,27 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 446,90 HRK 503,93 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 328,03 HRK 1.086,97 HRK
Ukupno 1.593,88 HRK 2.868,14 HRK