• Naziv: DOMIN MARIO
  • Naselje: Donja Zdenčina, 10450
  • Grad/Općina: Klinča Sela
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
DOMIN MARIO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 542,53 HRK 2.171,27 HRK
DOMIN MARIO EAGF Plaćanje za mlade poljoprivrednike 2016 3.253,42 HRK 2.919,97 HRK
DOMIN MARIO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 2.951,24 HRK 3.277,58 HRK
DOMIN MARIO EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.906,46 HRK 2.149,86 HRK
DOMIN MARIO EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 1.399,40 HRK 4.637,31 HRK
DOMIN MARIO Nacionalna potpora Mliječne krave 2016 1.936,18 HRK 0,00 HRK
Ukupno 11.989,23 HRK 15.155,99 HRK