• Naziv: BUKARICA MILOŠ
  • Naselje: Banovci, 32247
  • Grad/Općina: Nijemci
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
BUKARICA MILOŠ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 209,00 HRK 836,31 HRK
BUKARICA MILOŠ EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.136,66 HRK 1.262,41 HRK
BUKARICA MILOŠ EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 734,33 HRK 828,05 HRK
BUKARICA MILOŠ EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 538,95 HRK 1.786,06 HRK
Ukupno 2.618,94 HRK 4.712,83 HRK